Home > Gassini > Beat > News

News

 In dischum Schüoljaar hezz mich uf Münschter verschlagu. Ich gaa jede Ziischtag an d'OS z'Münschter. Di Gommini gfallunt miär fam Karakter seer güot.